Verbreden A15

Met de doortrekking van de A15 ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen Rotterdam en Duitsland. Om de doorstroming op de hele A15 te bevorderen, gaat aannemerscombinatie GelreGroen de huidige A15 tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ressen verbreden. 

Extra rijstroken

De huidige A15 wordt verbreed tussen de knooppunten Valburg en Ressen. Dat geldt voor beide richtingen, dus zowel voor verkeer richting de A50 (Oss) en A15 (Tiel) als voor weggebruikers richting Zevenaar (A15/A12). Ook de verbindingswegen in knooppunt Valbrug worden verbreed, van 1 naar 2 rijstroken per rijrichting. In knooppunt Ressen wordt de bestaande verbindingsweg Nijmegen-Bemmel iets verlegd. Tussen knooppunt Ressen en aansluiting Bemmel krijgen zowel de noord- als zuidbaan van de A15 2 rijstroken en een weefstrook.
 

Cookie-instellingen