Aanpak en ambitie

Project ViA15 is een groot project met veel impact op de omgeving. Rijkswaterstaat heeft met aannemerscombinatie GelreGroen dan ook gekozen voor een aannemer die werkt vanuit het principe ‘oog voor de omgeving’. Dat houdt in dat we de omgeving goed informeren, nauw betrekken bij de ontwikkelingen binnen het project en hinder voor de omgeving proberen te voorkomen of te verminderen. En dat we de landelijke en groene omgeving met respect behandelen.

Aannemerscombinatie GelreGroen wordt verantwoordelijk voor de aanleg van de A15 en de verbreding van de A12 en A15. Ook staat GelreGroen aan de lat voor het beheer en onderhoud van deze wegen gedurende 20 jaar. Rijkswaterstaat kiest met GelreGroen voor een aannemer die extra aandacht geeft aan mensen en natuur. Niet alleen tijdens de bouw, maar ook als het project straks klaar is. GelreGroen neemt allerlei aanvullende maatregelen bovenop de eisen die Rijkswaterstaat heeft gesteld.

Beschermde natuur 

Rijkswaterstaat heeft al in het voortraject maatregelen genomen om de gevolgen van het project voor beschermde natuur te beperken. Zo is er 16 hectare van het Gelders natuurwerk gecompenseerd, zijn er kamsalamanderpoelen aangelegd én verschillende nestkasten voor uilen, mussen en andere vogels geplaatst. Bovenop deze maatregelen neemt GelreGroen aanvullende maatregelen voor (bouw)hinder, geluid en natuur. Bekijk hieronder de ecologiekaart, waarop alle natuurmaatregelen samengebracht zijn.

 

Cookie-instellingen