Stand van zaken ViA15

31-05-2022
4320 keer bekeken

De procedure van de Raad van State over project ViA15 duurt nog langer dan verwacht. Voorlopig blijft het voor alle betrokken partijen onzeker of, wanneer en hoe ze verder kunnen.

Wachten op definitieve uitspraak

'Op dit moment wachten we op een definitieve uitspraak van de Raad van State over het tracébesluit ViA15. Het is onduidelijk wanneer dit onherroepelijk wordt’, zegt Eric Smulders, projectmanager van ViA15. ‘De Raad van State heeft de stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) gevraagd een advies uit te brengen over de gebruikte rekenmethode en de onderbouwing van de effecten van stikstofdepositie. De termijn van dit STAB-advies is door de Raad van State verlengd tot en met 1 juli 2022.'

De STAB voert gesprekken met onder meer mensen die in beroep zijn gegaan en met Rijkswaterstaat. Ze verdiepen zich in alle aangeleverde informatie. Na hun advies op 1 juli, volgt er na de zomer waarschijnlijk een zitting en een uitspraak. 'Hoe lang dit alles duurt is onbekend en moeilijk in te schatten.'

Afspraken met GelreGroen

Aannemerscombinatie GelreGroen heeft inmiddels alle werkzaamheden uitgevoerd die in deze fase van het project mogelijk zijn en die geen onomkeerbare impact voor de omgeving hebben. In afwachting van de definitieve uitspraak van de Raad van State en in overleg met de aannemerscombinatie is besloten om per 1 juli 2022 de bestaande organisatie terug te brengen naar een zo klein mogelijk benodigde grootte.

Het DBFM-contract met GelreGroen blijft wel van kracht. Smulders legt uit: 'Door het terugbrengen van de organisatie besparen we kosten. Tegelijkertijd behouden we een basis. Hierdoor kan GelreGroen zo snel mogelijk beginnen met de herstart van het project ViA15, als we groen licht krijgen.'

Goede samenwerking

Het ontbreken van duidelijkheid is voor alle partijen vervelend. Smulders: 'Ik vind het erg jammer dat de werkzaamheden langer stilvallen. We zijn tevreden over de samenwerking met GelreGroen en zij zijn tevreden met ons. Ik heb vertrouwen in de uitspraak en hoop dat GelreGroen de organisatie snel weer kan uitbouwen.' 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen