Meer dan 6000 jaar oude graven ontdekt bij Angeren

24-05-2022
2807 keer bekeken

Opnieuw is er een bijzondere archeologische vondst gedaan. Ter hoogte van Angeren, gemeente Lingewaard, hebben de ViA15-archeologen menselijke resten gevonden. Zij vermoeden dat het gaat om personen, die daar ongeveer 6000 jaar geleden zijn begraven.

Op dit moment zijn twee graven geïdentificeerd. Het vermoeden is dat het wellicht om een grafveld gaat en er nog meer graven ontdekt zullen worden. De archeologen gaan de grafkuilen in hun geheel uit de grond lichten en naar een laboratorium brengen. Daar wordt nader onderzoek gedaan.

Hurkzitgraf
"Vooralsnog denken we dat we te maken hebben met  een zogenaamd hurkzitgraf," zegt René Isarin, adviseur archeologie bij Rijkswaterstaat. "Hierbij is een persoon in een soort foetushouding in het graf gelegd. We vermoeden dat het graf ca. 6000 jaar oud is, maar dat moet nog nader worden onderzocht." De gevonden menselijke resten zijn vermoedelijk delen van een schedel, een bovenarm en een onderarm. Een graf uit deze periode is een uiterst zeldzame vondst in Nederland. Skeletten blijven namelijk slecht bewaard in zure of ontkalkte bodem. Alleen wanneer bot onder het grondwaterniveau ligt, is er een kans om iets aan te treffen.

Eerste boeren
Het graf is gevonden tijdens archeologisch onderzoek gericht op de eerste boerensamenlevingen, die in deze omgeving zijn te vinden. "Vroeger zag het landschap er hier heel anders uit," vertelt Isarin. "In het oosten, ter hoogte van de huidige Kampsestraat, stroomde een rivier in een brede geul." Zo’n 5000 jaar geleden vormde de oever vanwege zijn hogere ligging een perfecte vestigingsplaats voor mensen. Isarin: "Het onderzoek biedt ons een uitgelezen kans om meer te leren over hoe deze mensen vroeger hebben geleefd. Ook hopen we meer te leren over de overgang van jagers en verzamelaars naar een boerenbestaan."

Derde bijzondere vondst Lingewaard
Archeologische vindplaatsen van bewoning door eerste landbouwers zijn zeer zeldzaam in Nederland. Op het traject van de toekomstige A15 is dit de tweede locatie. Twee jaar geleden werd enkele honderden meters oostwaarts ook al een bewoning door deze eerste landbouwers gevonden. Daarnaast is enkele kilometers westwaarts in Bemmel (ook gemeente Lingewaard) in 2018 een vrijwel intact grafveld uit de Romeinse Tijd ontdekt.

WIlt u meer informatie over deze bijzondere archeologische vondst en het onderzoek? Lees dan dit achtergrondartikel

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen