Stand van zaken

08-02-2022
3170 keer bekeken

In afwachting van een definitieve uitspraak van de Raad van State over project ViA15 worden noodzakelijke voorbereidingen getroffen. Omgevingsmanager ViA15 Jacqueline te Lindert geeft een update.

Raad van State

Het is nog niet duidelijk wanneer de Raad van State een definitieve uitspraak doet over project ViA15. Te Lindert: ‘Ook is nog niet bekend wanneer er een zitting plaatsvindt over de beroepen die zijn ingediend naar aanleiding van het Tracébesluit ViA15 2021 en de nieuwe stikstofberekeningen. We hopen hier spoedig meer informatie over te hebben.

Sloop onveilige gebouwen

Rijkswaterstaat heeft eerder aangegeven dat er tot aan de definitieve uitspraak geen onomkeerbare werkzaamheden worden uitgevoerd. Toch wordt half februari 2022 gestart met de sloop van een woning, schuren en 2 silo’s aan de Beerenclaauwstraat 12 in Groessen.

We kunnen hier vanwege de veiligheid niet langer mee wachten’, licht Te Lindert toe. ‘De gebouwen zijn al lange tijd onbewoond en verkeren in zeer slechte staat, waardoor sloop op termijn onvermijdelijk is. Daarnaast hebben we de afgelopen periode geconstateerd dat de situatie onveiliger is geworden. Zo kunnen er door beschadiging en verwering mogelijk asbestvezels vrijkomen.

Ook valt er bijvoorbeeld dakbedekking van het dak en kunnen onderdelen van de gebouwen bezwijken. Dit alles kan leiden tot gevaarlijke situaties voor de omgeving en medewerkers. Ook betreden onbevoegden de gebouwen. Vandaar dat we ondanks eerdere toezeggingen moesten besluiten om de sloop van deze opstallen naar voren te halen.’ Rijkswaterstaat heeft voor de sloop een ontheffing volgens de Wet natuurbescherming gekregen en een sloopmelding gedaan bij de gemeente. 

Sluiting tankstation Oudbroeken

In aanloop naar de uitvoering van project ViA15 heeft BP-tankstation Oudbroeken op 31 december 2021 de deuren gesloten. Het tankstation en de verzorgingsplaats Oudbroeken liggen langs de snelweg A12 precies op de plek waar het toekomstige knooppunt De Liemers (A12/A15) is voorzien.

Te Lindert: ‘Rijkswaterstaat heeft de grond nu al nodig, omdat het terrein schoon moet worden opgeleverd aan de aannemer voor ViA15. We doen de komende tijd onderzoek naar bodemverontreiniging en asbest, mogelijk moet dit nog gesaneerd worden. Op het terrein bij de verzorgingsplaats blijven we wel nog steeds liggers opslaan. Het tankstation zelf wordt pas gesloopt na een positieve uitspraak van de Raad van State.

Rusten of tanken op andere plekken

Automobilisten en beroepschauffeurs op de A12 die willen rusten of tanken kunnen nu terecht langs de A12 bij verzorgingsplaats Bergh-Zuid (bij de grens met Duitsland), langs de snelweg A18 bij verzorgingsplaats Stille Wald (Didam) of bij tankstations in Zevenaar en Duiven. De verzorgingsplaats Oudbroeken kan voorlopig wel nog worden gebruikt om kort te parkeren en te rusten.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen