Bijzondere archeologische vondst Groessen

08-12-2021
1678 keer bekeken

En dat is drie! Na de bijzondere archeologische vondsten bij Bemmel en Angeren stuitten de ViA15-archeologen bij Groessen onlangs opnieuw op een stokoude vindplaats. Zo’n 10.000 jaar geleden heeft op deze plek een groep jagers/verzamelaars geleefd.

De vindplaats ligt ter hoogte van de Achtergaardsestraat in Groessen en is de oudste in het ViA15-tracégebied. De sporen, waaronder vuursteen, pijlpunten en boortjes, dateren uit de vroege middensteentijd, het mesolithicum. Ze duiden erop dat op deze plek een groepje jagers/verzamelaars heeft geleefd, misschien wel een gezin? Mede om die reden vonden de archeologen het leuk om de bewoners van nu de gelegenheid te geven om de vindplaats te bezoeken. Bij hoge uitzondering en in overleg met Rijkswaterstaat werd de vindplaats op 2 oktober even opengesteld voor publiek. Het animo was groot: veel bewoners en andere belangstellenden bezochten de vindplaats voor een wandeling langs de opgravingen mét tekst en uitleg van de archeologen.

In deze video legt René Isarin, geoarcheoloog bij project ViA15, uit wat er precies gevonden is en waarom dat zo bijzonder is.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen