Tijdelijke opslag liggers

29-06-2021
2293 keer bekeken

Langs de A12, net naast de huidige verzorgingsplaats Oudbroeken, gaat aannemerscombinatie GelreGroen op een agrarisch perceel liggers opslaan. Deze liggers zijn bestemd voor enkele viaducten die voor project ViA15 gebouwd gaan worden.

Momenteel is project ViA15 in afwachting van een onherroepelijk tracĂ©besluit. Vanwege de beperkte productiecapaciteit voor geprefabriceerde liggers zijn deze in een vroeg stadium besteld. Op die manier kan na eventueel groen licht van de Raad van State snel worden gestart met de bouw. 

Tijdelijke verharding

De liggers worden tijdelijk opgeslagen op een perceel ten oosten van tankstation Oudbroeken in Duiven. Dit perceel is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Om de liggers op te kunnen slaan, brengt GelreGroen een tijdelijke verharding in de vorm van puin aan. Dit is nodig voor de stabiliteit. De opslag vindt gefaseerd plaats. In eerste instantie gaat het om ruim 200 liggers. Deze worden de komende weken opgeslagen. 

Directe verbinding

Het gekozen perceel heeft een directe verbinding met parkeerplaats Oudbroeken. Hierdoor hoeft de aanvoer van de materialen niet via het onderliggend wegennet plaats te vinden. Daarnaast is de opslaglocatie gekozen met het oog op de start van de uitvoeringsfase, ná een positieve uitspraak van de Raad van State. Vanaf deze plek kunnen de liggers straks via de nieuw aan te leggen bouwweg direct worden vervoerd naar de werklocatie. 

Als het terrein niet meer nodig is voor opslag, wordt het in oude staat teruggebracht.


 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen