Werk project ViA15 nu vooral achter de schermen

03-06-2021
1401 keer bekeken

Ruim 4 maanden na de tussenuitspraak van de Raad van State over de beroepen tegen het Tracébesluit ViA15 oogt het projectgebied behoorlijk ‘leeg’. Een deel van de lopende voorbereidingen is afgerond; alleen de archeologie- en bodemonderzoeken en onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten lopen door.

Voor de andere voorbereidende werkzaamheden geldt dat Rijkswaterstaat en aannemer GelreGroen de definitieve uitspraak van de Raad van State afwachten.

Achter de schermen wordt er aan een beperkt aantal zaken doorgewerkt. Zo is GelreGroen bezig met het ontwerpproces van de ViA15. Dit gebeurt in nauw overleg met Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, de betrokken gemeenten, waterschappen en ProRail.

Onderbouwing stikstof

Rijkswaterstaat werkt momenteel aan de onderbouwing van de stikstofuitstoot en de verwachte voordelen van een faunapassage en een amfibietunnel. De Raad van State heeft de minister van I&W hier in de tussenuitspraak om gevraagd. Het is niet duidelijk wanneer de Raad van State vervolgens met een definitieve uitspraak komt. Daarmee kunnen we ook nog niets zeggen over de verdere planning van project ViA15.

A12 als apart project?

Intussen horen we steeds vaker de vraag of het niet mogelijk is om de verbreding van de A12 tussen Westervoort en Duitse grens ‘los te koppelen’ van doortrekking van de A15. Rijkswaterstaat ziet de noodzaak van een snelle file-aanpak op de A12. Maar het loskoppelen van de verbreding van de A12 van het doortrekken van de A15 betekent dat er een geheel nieuw tracébesluit alleen voor de A12 moet komen. Inclusief bijbehorende (langlopende) procedures.

Overigens wordt in de aanpak van GelreGroen de verbreding van de A12 als eerste opgepakt. Op het moment dat er groen licht komt van de Raad van State, maakt GelreGroen een nieuwe planning. Ook op andere fronten werkt Rijkswaterstaat samen met regiopartners aan het terugdringen van de filedruk op de A12, zoals in het project A12 Slim Reizen.

Ga met ons in gesprek!

Rijkswaterstaat is zich ervan bewust dat de onduidelijkheid over het project en de impact ervan vragen en zorgen kunnen oproepen bij bewoners. Via de nieuwsbrief, deze website,  Facebook en Instagram proberen we iedereen zo goed mogelijk te informeren.

Daarnaast is het altijd mogelijk om een persoonlijk gesprek aan te vragen met de omgevingsmanagers van Rijkswaterstaat: Marike Broos (Betuwe) en Ilse Dibbets (Liemers). Dus: heeft u specifieke vragen of maakt u zich zorgen over de gevolgen die project ViA15 heeft voor uw persoonlijke situatie? Vult u dan het contactformulier in, en Marike of Ilse neemt contact met u op.

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de ViA15-projectleider van uw gemeente: Freek Mulder (gemeente Lingewaard), Ilone Willemsen (gemeente Zevenaar), Sander Geertsen (gemeente Duiven).

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen