Nog geen uitsluitsel project ViA15

26-03-2021
1781 keer bekeken

Op 20 januari 2021 deed de Raad van State een tussenuitspraak over project ViA15. Wat betekent dit voor bewoners en weggebruikers? En gaan er nog voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden? We vragen het omgevingsmanager ViA15 Jacqueline te Lindert.

Jacqueline te Lindert: ‘Met de tussenuitspraak van de Raad van State komt er helaas nog steeds geen einde aan de onzekerheid rond project ViA15. Dat is lastig voor ons en aannemer GelreGroen, maar vooral voor de omgeving. In onze gesprekken met mensen in het gebied merken we dat er echt behoefte is aan duidelijkheid. Gaat het project definitief door, wanneer start de realisatie, hoe ziet de planning van de werkzaamheden eruit, welke gevolgen hebben de werkzaamheden voor bewoners en weggebruikers? Het antwoord op deze vragen blijft opnieuw uit.

Best even slikken

De tussenuitspraak was ook voor projectteam ViA15 ‘best even slikken’, geeft Te Lindert toe. 'Ook wij hoopten op uitsluitsel. Het scheelt dat er op verschillende inhoudelijke punten, zoals de brug-tunnelkwestie, nu wel duidelijkheid is. Maar toch. De komende periode wordt er binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gewerkt aan een betere onderbouwing van de stikstofuitstoot en aan verduidelijking van de werking van een faunapassage en amfibietunnel. Daarnaast bekijken we wat dit betekent voor de planning van project ViA15.’

Voorbereidingen

In afwachting van een definitieve uitspraak van de Raad van State voeren Rijkswaterstaat en GelreGroen alleen voorbereidende werkzaamheden uit, zoals onderzoek naar niet-gesprongen explosieven, archeologisch onderzoek en bodemonderzoek. Te Lindert: ‘Er worden dus geen onomkeerbare werkzaamheden uitgevoerd, zoals het kappen van bomen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen