Aanleg extra parkeerplaatsen Bergh-Zuid

01-03-2021
2301 keer bekeken

Aannemer De Jong Zuurmond realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat vanaf 1 maart aan de grens bij verzorgingsplaats Bergh-Zuid 26 extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens en 20 parkeerplaatsen voor personenauto’s. Er is veel behoefte aan extra parkeerruimte langs de A12.

De nieuwe parkeerplaatsen dienen ter compensatie voor plaatsen die verdwijnen, doordat op de plek van verzorgingsplaats Oudbroeken het toekomstige knooppunt De Liemers gaat komen. Hier sluit de verlengde A15 straks aan op de A12. Bij Bergh-Zuid komen alleen extra parkeerplaatsen, geen verdere voorzieningen. Wel is ervoor gekozen om verhoudingsgewijs meer plekken voor vrachtwagens te realiseren. Bij Oudbroeken zijn 12 parkeerplekken voor vrachtwagens; in de praktijk parkeren vrachtwagenchauffeurs (noodgedwongen) ook op plekken die zijn bedoeld voor personenauto’s.

Compensatiemaatregel

De aanleg van de parkeerplaatsen bij Bergh-Zuid is een compensatiemaatregel in het kader van het project ViA15. De realisatie staat daarom los van definitieve besluitvorming rond het tracébesluit. Het Tracébesluit ViA15 is op dit moment nog niet onherroepelijk. Mocht de Raad van State het tracébesluit uiteindelijk toch vernietigen, dan is de aanleg van de parkeerplaatsen niet voor niets geweest. Er is namelijk een gebrek aan parkeerplaatsen langs de A12.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen