Update project ViA15

18-12-2020
1750 keer bekeken

De COVID19-crisis heeft ook invloed op project ViA15. Mede hierdoor kon de Raad van State de beroepen tegen Tracébesluit ViA15 pas eind juni 2020 behandelen. Dit betekent dat project ViA15 een jaar later dan gepland klaar zal zijn: eind 2025.

Het is nog niet bekend wanneer de Raad van State uitspraak doet over het Tracébesluit ViA15. ‘Dit is een lastige fase’, stelt Jacqueline te Lindert, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. ‘De  onzekerheid raakt de omgeving, Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie GelreGroen. Voor alle duidelijkheid: we starten pas met de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 en de A15 ná een positieve uitspraak van de Raad van State. In aanloop daarnaartoe kijken we samen met GelreGroen welke voorbereidende werkzaamheden we nu al kunnen doen en met welke werkzaamheden we wachten tot na het onherroepelijk tracébesluit. Dit is een ingewikkelde puzzel die veel tijd en afstemming vraagt.’
 

Ontgravingsproef

Ter voorbereiding op de realisatiefase voert GelreGroen sinds woensdag 9 december een ontgravingsproef uit aan de Helstraat ter hoogte van de N810 tussen Duiven en Zevenaar. Deze proef is nodig om te kunnen bepalen hoe schuin de hellingen van de half-verdiepte ligging van de A15 kunnen worden. ‘GelreGroen gaat de half-verdiepte ligging realiseren op een manier waarbij er geen bemaling nodig is en de grondwaterstand niet wordt verlaagd. Hiermee wordt het risico op eventuele inklinking van de grond- en kleilagen en verdroging van akkerland beperkt. Bij deze bouwmethode is het belangrijk om vooraf te weten hoe schuin de hellingen kunnen worden. Daarom wordt de ontgravingsproef nu al uitgevoerd.
 

Planning werkzaamheden nog onduidelijk

Tijdens de ViA15-informatiebijeenkomsten van begin november zijn veel vragen gesteld over de planning van de werkzaamheden. Gaat GelreGroen direct na een positieve uitspraak van de Raad van State aan de slag? Welk deel van het tracé wordt als eerste aangepakt? Wanneer kunnen bewoners hinder verwachten? Te Lindert: ‘We kunnen nu nog geen precieze planning geven. Zodra er een positieve uitspraak komt van de Raad van State, gaan we aan de slag met een aangepaste planning. Doel is om zo snel mogelijk na een positieve uitspraak te starten met de realisatie van project ViA15. We gaan ervan uit dat het hele project eind 2025 gereed is.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen