Graven, boren, meten: voorbereidende onderzoeken ViA15 in volle gang

24-09-2020
1422 keer bekeken

Er wordt momenteel volop gegraven, geboord en gemeten in het projectgebied van ViA15. Daardoor lijkt het misschien alsof de bouw al begonnen is, maar dit is niet het geval.

Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie GelreGroen voeren uitsluitend voorbereidende onderzoeken uit. Deze onderzoeken leveren belangrijke informatie op, bijvoorbeeld voor het ontwerp.

 Drukte van belang

Of je nu over de snelweg A15 bij Valburg rijdt, de autoweg N839 bij Bemmel pakt, over de Kandiadijk fietst of vanuit de Achterhoek bij knooppunt Oud-Dijk de snelweg A12 opdraait: er gebeurt van alles langs de weg.

In projectgebied ViA15 is het momenteel een komen en gaan van graafmachines, meetwagens en mensen-in-gele-hesjes. Vanwaar al die activiteit? Het heeft alles te maken met de voorbereidende onderzoeken die Rijkswaterstaat en GelreGroen uitvoeren. Deze onderzoeken zijn nodig om straks, bij een positieve uitspraak van de Raad van State over het Tracébesluit ViA15, project ViA15 op een goede en efficiënte manier uit te kunnen voeren.

Zand of klei

Wat gebeurt er nu precies op de verschillende locaties in het ViA15-projectgebied? Om te beginnen voert GelreGroen langs het hele (toekomstige) tracé grondonderzoeken uit. Dit loopt van knooppunt Valburg op de A15 tot knooppunt Oud-Dijk op de A12. De onderzoekers kijken onder meer naar de samenstelling van de bodem: is het zand of klei? Hoe diep en hoe sterk zijn de verschillende bodemlagen? Deze informatie is belangrijk voor het ontwerp van de weg, en voor de plaatsing van zogenaamde objecten zoals brugpijlers, duikers en geluidschermen.

Kwaliteit van het asfalt

Zijn de grondonderzoeken vooral gericht op de situatie langs de weg, het verhardingsonderzoek biedt allerlei informatie over de weg zelf: het asfalt en de fundering daaronder. GelreGroen onderzoekt op de snelweg A15, de snelweg A12 en het onderliggend wegennet wat de staat van het asfalt is. Daarnaast wordt het gebied ingemeten. GelreGroen brengt elke vierkante centimeter van de wegen in het gebied in kaart, om ervoor te zorgen dat het ontwerp straks perfect aansluit op de huidige situatie.

Oplossingen getest

GelreGroen doet niet alleen onderzoek naar de bestaande situatie. Op diverse plekken in het projectgebied wordt getest of (technische) oplossingen die de aannemerscombinatie wil toepassen, in de praktijk inderdaad uitpakken zoals verwacht. In dat licht werden in de zomer van 2020 damwandproeven uitgevoerd nabij Helhoek. Aan de overzijde van het Pannerdensch Kanaal, bij Angeren, testte GelreGroen verschillende soorten funderingspalen. Voor beide proeven werd groot materieel aangevoerd dat veel bekijks trok.

Kleine schepjes

Minder zichtbaar dan deze grote machines maar zeker zo indrukwekkend zijn de schepjes en kwastjes waarmee archeologen momenteel de laatste archeologische onderzoeken uitvoeren. In opdracht van Rijkswaterstaat zijn archeologen momenteel op 10 verschillende plekken aan het werk, in zowel de Liemers als de Betuwe. Deze veldonderzoeken duren nog tot begin december.

Bommen en granaten

Binnen de grenzen van het hele tracé vindt ook NGE-onderzoek plaats. NGE staat voor Niet-Gesprongen Explosieven; deze worden opgespoord en veilig afgevoerd. Datzelfde geldt voor gesprongen explosieven. Het gaat dan om restanten van bommen, granaten, lege hulzen en scherven uit de Tweede Wereldoorlog. Voor de veiligheid van alle mensen die betrokken zijn bij de aanleg is het belangrijk dat dit alles verwijderd is voordat de bouw van de ViA15 van start gaat. 

Speurende ecologen

Behalve landmeters, technisch specialisten, archeologen en explosievenexperts wordt momenteel ook een andere beroepsgroep veelvuldig gespot in het projectgebied: de natuuronderzoekers. Ecologen zijn bijvoorbeeld aanwezig op de locaties waar archeologisch en NGE-onderzoek plaatsvindt. Op plekken waar panden gesloopt worden, speuren zij naar sporen van onder meer huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Rijkswaterstaat heeft op diverse plaatsen nieuwe rust- en verblijfkasten opgehangen voor uilen, steenmarters en vleermuizen. Onderzoekers houden zorgvuldig in de gaten of de dieren de nieuwe plek ook weten te vinden.

Specifiek voor de Liemers geldt dat momenteel wordt onderzocht welke verbetermaatregelen eventueel nodig zijn bij de poelen die daar liggen. De bedoeling is dat de poelen opnieuw worden ingericht, zodat waterplanten beter overleven.

De komende maanden blijven onderzoekers van Rijkswaterstaat en GelreGroen actief in het projectgebied. Via deze website, de nieuwsbrief en  Facebookpagina van ViA15 houden we u op de hoogte.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen