Omgevingsmanagers ViA15 Liemers: meer dan een luisterend oor

24-09-2020
1713 keer bekeken

Het verbreden van de snelweg A12 en het doortrekken en verbreden van de snelweg A15 heeft veel impact op de omgeving. Vandaar ook dat project ViA15 wordt ‘opgeknipt’ en er aparte omgevingsmanagers zijn aangesteld voor de Betuwe en de Liemers. Met het Pannerdensch Kanaal als natuurlijke scheidslijn.

Nanne Huisman (GelreGroen) en Ilse Dibbets (Rijkswaterstaat) vormen samen het gezicht van de ViA15 voor de Liemers: het deel vanaf de Kandiadijk tot knooppunt Oud-Dijk op de A12.

De een zit al sinds 2008 op project ViA15, de ander komt bij wijze van spreken ‘net kijken’. Samen vormen Ilse Dibbets en Nanne Huisman een duo dat beschikt over een schat aan kennis en ervaring. 

‘Het leuke is dat ik als “oudgediende” elke dag leer van Nanne’, vertelt Ilse Dibbets. ‘Hij weet ongelooflijk veel van techniek en kan goed uitleggen waarom een bepaalde oplossing wel werkt en waarom niet. Dat is fijn, want aannemerscombinatie GelreGroen gaat verschillende soorten technieken toepassen. Bijvoorbeeld bij de aanleg van de bak in Helhoek en de verdiepte ligging bij Groessen en Zevenaar. In onze gesprekken met bewoners, klankbordgroep en gemeenten komen dat soort technische thema’s regelmatig terug.’ 

Vertrouwen in een goede oplossing

Omgekeerd maakt Nanne Huisman graag gebruik van de projectervaring van Dibbets. ‘Ilse kent het gebied zó goed. Ze weet welke verhalen er schuilgaan achter de voordeuren, kent veel mensen persoonlijk. ViA15 is een ingrijpend project en veel mensen in het projectgebied maken zich zorgen over hun leefomgeving, bouwhinder of hun bedrijfsvoering. Ik kan me die zorgen goed voorstellen.’

 ‘Ik ben een boerenzoon, opgegroeid op een boerderij in Groningen. Ik weet hoe het werkt op een boerenbedrijf, hoe moeilijk en frustrerend onzekerheid is. Mijn vader heeft nu ook te maken met een infraproject en allerlei procedures. Het is in zo’n situatie heel belangrijk dat je erop kunt vertrouwen dat er een goede oplossing komt voor jou en je bedrijf. Dat geldt ook voor de mensen in projectgebied ViA15.’

Omgeving denkt mee

Als omgevingsmanager wil Huisman méér bieden dan een luisterend oor. Ook het zoeken naar oplossingen, liefst samen met betrokkenen, is wat hem betreft deel van het takenpakket.

GelreGroen wil het project zorgvuldig, met zo min mogelijk overlast voor de omgeving plannen en uitvoeren. We nodigen mensen ook uit om met ons mee te denken over verdere verbeteringen, bijvoorbeeld op het gebied van landschappelijke inpassing en bouwhinder. Daarvoor organiseren we momenteel thematafels. Hierin kijken we samen met betrokkenen naar mogelijkheden om dingen slimmer, mooier of veiliger aan te pakken. Met die ideeën gaan we vervolgens terug naar het ontwerpteam van GelreGroen.’

Geen loze beloften

‘Voor Rijkswaterstaat was “omgevingsbewustzijn” een van de belangrijkste criteria bij de keuze tussen aannemers die een aanbieding deden’, stelt Dibbets. ‘Juist omdat dit zo’n groot en ingrijpend project is. GelreGroen scoorde hierop heel hoog in hun aanbieding. En hoewel ze eigenlijk pas net gestart zijn met de voorbereidingen, kun je nu al zien dat het niet bij loze beloften blijft. De thematafels die Nanne noemt zijn een mooi voorbeeld.

Er vinden ook keukentafelgesprekken plaats en er komen informatiebijeenkomsten. Ook de Meet & Greet die afgelopen zomer werd georganiseerd rond de damwandproef bij Helhoek laat zien dat GelreGroen oog en oor heeft voor de omgeving. Bewoners kregen daar tekst en uitleg over de werkwijze die GelreGroen wil toepassen. Nanne en zijn collega’s namen alle tijd om zaken toe te lichten, vragen te beantwoorden en zorgen weg te nemen. Het dan fijn om te zien dat mensen goed geïnformeerd en hopelijk met een positief gevoel huiswaarts keren.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen