Nog geen uitspraak project ViA15; voorbereidingen gaan door

24-09-2020
1506 keer bekeken

Eind juni 2020 heeft de Raad van State de beroepen tegen het Trac├ębesluit ViA15 behandeld. Er is nog geen uitspraak. Het is ook nog niet duidelijk wanneer de Raad van State uitspraak doet.

Project ViA15 is een groot en ingrijpend project, met veel verschillende belanghebbenden. De Raad van State heeft tijd nodig voor een zorgvuldige behandeling van de beroepen. Rijkswaterstaat is dus nog in afwachting van een uitspraak.

Vooruitlopend hierop gaan we wel door met voorbereidende werkzaamheden, zoals opgraving van niet-gesprongen explosieven, archeologisch onderzoek en sloopwerkzaamheden. 

Ook aannemerscombinatie GelreGroen voert voorbereidende werkzaamheden uit. Op deze manier kan na een positieve uitspraak van de Raad van State snel worden begonnen met de doortrekking van de snelweg A15 en de verbreding van de snelweg A12 en de A15. 

Sloop wordt hervat

Een deel van de woningen en panden die de afgelopen jaren voor project ViA15 zijn aangekocht is al gesloopt. Binnenkort start Rijkswaterstaat met de sloop van 4 panden in Groessen en Helhoek. We moeten voor de sloop een aantal rust- en verblijfplaatsen van de kerkuil, steenuil en steenmarter verwijderen. Hiervoor is een speciale vergunning nodig; een ontheffing natuurbescherming. Belangrijk onderdeel van de vergunning is de ’compensatieplicht’: Rijkswaterstaat moet nieuwe rust- en verblijfplaatsen maken. Inmiddels hebben we 7 uilenkasten, een speciale steenuilenkast en een steenmarterkast opgehangen.

Vergunningaanvraag loopt

Inmiddels heeft ook GelreGroen de 1e vergunningen aangevraagd voor de situatie na aanleg. Voor verschillende (bouw)activiteiten moet namelijk een aparte vergunning worden afgegeven. Op deze manier kunnen belangrijke zaken als ‘constructieve veiligheid’ en ‘mate van impact op beschermde diersoorten’, goed worden afgewogen. GelreGroen stelt op basis van het ontwerp een vergunningaanvraag op en dient deze in bij het bevoegd gezag: een gemeente bijvoorbeeld. Maar dit kan ook een waterschap zijn.

Vergunningen inzien

Het bevoegd gezag neemt een ontwerpbesluit op de aanvraag. Rijkswaterstaat publiceert vervolgens de kennisgeving hiervan in de digitale Staatscourant en in een gemeentelijk huis-aan-huisblad. Daarna ligt de ontwerpvergunning ter inzage. Iedereen heeft dan 6 weken de tijd om op het ontwerpbesluit te reageren. Tegen de definitieve vergunning kan daarna nog beroep worden aangetekend. In de bibliotheek staat een overzicht van gepubliceerde (ontwerp) vergunningen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen