Update voorbereidende onderzoeken ViA15

28-07-2020
1188 keer bekeken

Voor deze zomer en het najaar van 2020 staat er een aantal onderzoeken gepland, ter voorbereiding op de aanleg van ViA15. Daarbij gaat het om onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE) en archeologisch onderzoek.

De onderzoeken vinden plaats op het tracé van de geplande weg, op eigen gronden van RWS. Deze werkzaamheden worden begin december afgerond.

Onderzoek naar niet gesprongen explosieven

Aan de hand van archiefinformatie is in het verleden al een risicokaart opgesteld. Op deze kaart zijn verdachte gebieden aangegeven waar mogelijk niet gesprongen explosieven (NGE) in de bodem aanwezig zijn. Die locaties zijn voor een deel al onderzocht en dat onderzoek loopt de komende tijd door.

Archeologisch onderzoek

Het gebied waarin de ViA15 straks komt te liggen, hoort bij het oostelijke rivierengebied van ons land. Dit gebied is bijzonder omdat het al duizenden jaren bewoond is. Om de archeologische waarde van het projectgebied vast te stellen, zoeken archeologen naar grondsporen en vondsten uit het verleden. Het archeologisch onderzoek vindt in fases plaats. De eerste twee fases zijn inmiddels afgerond. De komende maanden vinden er vervolgonderzoeken plaats, gericht op het vaststellen van vindplaatsen. In eerste instantie gaat het om het verder graven van proefsleuven (langwerpige afgravingen van de bovenste grondlaag) en mogelijk aanvullend onderzoek.

Meer weten over het archeologisch onderzoek en wat archeologen verwachten te vinden? Bekijk de factsheet ‘Op zoek naar sporen uit het verleden’.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen