In gesprek tijdens inloopspreekuur GelreGroen

29-07-2020
1378 keer bekeken

Op dinsdag 21 juli bezocht een aantal bewoners uit Angeren een informatiebijeenkomst van aannemerscombinatie GelreGroen, over de voorbereidende werkzaamheden voor de doortrekking van de A15. Deze bijeenkomst werd gehouden op het werkterrein aan de Lodderhoeksestraat.

GelreGroen informeerde de direct omwonenden over de proeven met verschillende soorten funderingspalen, die vanaf 27 juli zijn gestart. De aannemer meet met deze proeven onder andere de trillingen in de grond. Ook wordt gekeken naar het effect van het inbrengen van de palen op de grondverplaatsing in de bodem. De proeven moeten uitwijzen in hoeverre de uitvoeringsmethode invloed heeft op de naastgelegen tunnel van de Betuweroute en op de aanwezige gasleidingen.

Brug over Pannerdensch Kanaal

De toekomstige A15 gaat ter hoogte van de Lodderhoeksestraat met een zogenaamde ‘pergolaconstructie’ over de Betuweroute. Daarna vervolgt de snelweg in de vorm van een brug door de uiterwaarden en over het Pannerdensch Kanaal. De brug wordt ook toegankelijk voor fietsers en wandelaars. De doorgetrokken A15 sluit straks aan op de A12 tussen Duiven en Zevenaar.

Tracébesluit 

Voordat gestart kan worden met de daadwerkelijke bouw, moet de Raad van State nog uitspraak doen over het tracébesluit ViA15. Vooruitlopend op deze uitspraak voert Rijkswaterstaat voorbereidende werkzaamheden uit, zoals onderzoek naar niet-gesprongen explosieven, archeologisch onderzoek en sloopwerkzaamheden. Daarnaast voert GelreGroen ook voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken uit. Op deze manier kan na een positieve uitspraak van de Raad van State snel worden begonnen met de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 en de A15. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen