Raad van State behandelt Tracébesluit ViA15

14-07-2020
1487 keer bekeken

De 3e week van juni 2020 was een bijzondere week voor project ViA15. In die week behandelde de Raad van State de beroepen tegen het Tracébesluit ViA15. De verschillende belanghebbenden werden ruim in de gelegenheid gesteld om hun stem te laten horen.

De Raad van State komt waarschijnlijk in de laatste maanden van 2020 met een uitspraak.

Vanwege de coronacrisis zag de zitting er anders uit dan gebruikelijk is bij dit soort zaken. Er mochten door de 1,5 m-regel slechts 30 mensen aanwezig zijn. Bovendien vond de zitting plaats in een ongebruikelijke ruimte, namelijk de historische Gotische Zaal. Afstand houden bleek hier geen probleem. Nadeel van deze setting was dat het niet mogelijk was de zitting via een livestream te delen. Rijkswaterstaat had graag gezien dat deze mogelijkheid er wel was geweest, zodat méér betrokkenen de zitting live konden volgen.

Uitvoerige toelichting ViA15

Planstudiemanager ViA15 Erik Opdam was bij de zitting. ‘De Raad van State leest vooraf alle stukken, ook de beroepschriften van appellanten en het verweer van het ministerie. Tijdens de zitting werd uitvoerig toelichting gevraagd over de tracékeuze, over de keuze voor een brug in plaats van een tunnel en over natuurbescherming. Er waren vragen over de berekende effecten van de snelheidsverlaging op de snelweg A50. Ook de methode om de stikstofneerslag van wegverkeerprojecten te berekenen, kwam ter discussie. Het is nu aan de Raad van State om een oordeel te vellen. De Raad van State heeft laten weten dat een uitspraak binnen 6 weken niet haalbaar is. Ze streeft er naar om binnen 12 weken uitspraak te doen. Rijkswaterstaat wacht de uitspraak af.’

Voorbereidingen gaan door

Vooruitlopend op de uitspraak gaat Rijkswaterstaat wel door met voorbereidende werkzaamheden, zoals onderzoek naar niet-gesprongen explosieven, archeologisch onderzoek en sloopwerkzaamheden. Aannemerscombinatie GelreGroen voert daarnaast voorbereidende werkzaamheden uit. Op deze manier kan na een positieve uitspraak van de Raad van State snel worden begonnen met de doortrekking van de snelweg A15 en de verbreding van de snelweg A12 en de A15. De verwachte openstellingsdatum van de nieuwe en verbrede wegen is voorzien voor de periode 2022-2024.

Bewonersbijeenkomst verdiepte ligging

In het kader van de voorbereidingen rond project ViA15 hield GelreGroen eind juni 2020 een 3-daagse damwandproef. Hierbij zijn verschillende methoden voor het plaatsen van de damwandplanken getest, met onder andere als doel om straks tijdens de bouw overlast van geluid en trillingen zo veel mogelijk te voorkomen. Tijdens de ‘Meet & Greet’ op 27 juni 2020 zijn bewoners uit de directe omgeving bijgepraat over de bouwmethode en konden ze met eigen ogen zien hoe GelreGroen de verdiepte ligging wil realiseren. Ook benieuwd? Bekijk hier een filmpje van deze Meet & Greet.

Onderzoek Kandiaplas

Binnenkort start GelreGroen met bodemonderzoeken op de Kandiaplas. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in nauw overleg met de ecoloog; er is veel zorg en aandacht voor de aanwezige dieren en planten. Eind juli 2020 worden de rijplaten gelegd. De proeven starten begin augustus en duren tot medio september 2020.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen