Omgevingsmanagers ViA15-deel West stellen zich voor

14-07-2020
1406 keer bekeken

Niet 1, niet 2, maar 6 omgevingsmanagers werken er bij project ViA15. Dat is niet overdreven als je kijkt naar de omvang van het project, de impact ervan op de omgeving en de vele verschillende belangen.

Dat stellen Marie-José Knape (GelreGroen) en Marike Broos (Rijkswaterstaat). Zij zijn de omgevingsmanagers voor het westelijk projectgebied: Lingewaard en Overbetuwe.

Een nieuwe snelweg, dwars door 4 gemeenten. Extra rijstroken op de snelweg A12 en snelweg A15. Een brug over het Pannerdensch Kanaal, een viaduct over de Betuwespoorlijn. Project ViA15 is een megaproject. Niet alleen in kilometers asfalt of kubieke meters beton, maar ook qua impact op de omgeving. En dus wordt ook het omgevingsmanagement groots aangepakt, zowel door aannemerscombinatie GelreGroen als door Rijkswaterstaat. ‘We hebben het projectgebied opgedeeld in 2 delen, met het Pannerdensch Kanaal als scheidslijn’, vertelt Marie-José Knape. ‘Ik ben namens GelreGroen omgevingsmanager voor deel West: van de huidige N15 tot en met de brug over het Pannerdensch Kanaal. Collega Nanne Huisman bedient gebied Oost: vanaf de aanlanding van de brug tot knooppunt Oud-Dijk op de A12. Door het gebied op te splitsen doen we recht aan de omvang en complexiteit, de impact van het project op de omgeving én alle verschillende belangen die er spelen.’

Eigen focus, wel samen optrekken

Ook Rijkswaterstaat heeft 2 extra omgevingsmanagers aangewezen voor West en Oost. Marike Broos, sinds 2017 betrokken bij project ViA15, is counterpart van Marie-José voor Overbetuwe en Lingewaard. ‘Hoewel we duidelijk een eigen focus hebben, trekken we veel samen op’, stelt Broos. ‘Ik houd me vanuit Rijkswaterstaat bezig met de voorbereidingen en randvoorwaarden, zoals archeologisch onderzoek, aankoop vastgoed, natuur en ecologie, met de afstemming met belanghebbenden en met projectcommunicatie. Marie-José is nu en zeker straks hét gezicht van aannemersconsortium GelreGroen in het projectgebied. Zij is aanspreekpunt voor mensen met vragen en opmerkingen over werkzaamheden en hinder. Op veel vlakken werken we samen, bijvoorbeeld bij de afstemming met stakeholders met grote belangen. Zoals gemeenten en provincie. We trekken ook gezamenlijk op bij contacten met bewoners, zitten ook beiden in de klankbordgroep.’

Bewust van zorgen

Knape en Broos beseffen heel goed dat er zorgen leven in het gebied. Over de situatie straks, maar ook over de bouwperiode. ‘Bewoners en ondernemers vrezen voor hinder, voor schade aan hun eigendommen’, vertelt Knape. ‘Juist daarom is het belangrijk om in gesprek te blijven en om bewoners te betrekken bij wat we gaan doen. Bijvoorbeeld via de thematafels die we binnenkort organiseren. Hierbij vragen we mensen om mee te denken over oplossingen. Ook de paalproeven die we eind juli uitvoeren in Angeren kun je in dat licht zien. We gaan hier testen of de door ons gekozen trillingsarme manier van funderen inderdaad trillingsarm is. Bewoners worden zorgvuldig geïnformeerd over de paalproeven; er is ook een inloopmoment. Op die manier werken we aan vertrouwen in onze aanpak.’ GelreGroen zet ook in op goede hinderinformatie op het moment dat de realisatie van project ViA15 begint. ‘Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door de aanleg van een speciale bouwweg vanaf het einde van de A15 tot waar de brug over het Pannerdensch Kanaal komt. Op die manier hoeven we het onderliggend wegennet niet te belasten.’

Oog voor individuele belangen

Voor beide omgevingsmanagers is project ViA15 een bijzonder project om aan mee te werken. Voor Knape omdat ze zo’n beetje in haar eigen achtertuin opereert, ze woont in Lent, voor Broos omdat in dit project werkelijk álle aspecten van omgevingsmanagement samenkomen. ‘ViA15 heeft me, meer dan elk ander project, bewust gemaakt van het belang van beleving. Wij zijn het project van de Grote Cijfers. Maar vaak zijn het juist de kleine dingen die mensen raken. Een leiding verleggen is voor ons bij wijze van spreken klein grut. Maar voor de bewoners bij wie de oprit daardoor voor de 4e keer opengebroken moet worden, is dit echt een ding. Daar moét je als project en zeker als omgevingsmanager oog voor hebben.’ Knape knikt instemmend: ‘Samen tot een goede oplossing komen voor elk probleem, daar gaat het om.’

Overigens is zowel bij Rijkswaterstaat als GelreGroen nóg een omgevingsmanager actief. Jacqueline te Lindert (Rijkswaterstaat) en Jorn Verwoerd (GelreGroen) verzorgen het overkoepelend omgevingsmanagement voor project ViA15. Daarbij gaat het om strategische zaken, zoals bestuurlijke afspraken en de afstemming met andere disciplines zoals Techniek.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen