Natuurcompensatie Aerdtse brug voor ViA15 gereed

14-07-2020
1121 keer bekeken

Rijkswaterstaat is verplicht om alle natuur die verloren gaat op een andere plek te compenseren, ook bij ViA15. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de Aerdtse brug, in het Rijnstrangengebied. Hier is onlangs het gebied waar rietvogels broeden flink uitgebreid.

In het tracébesluit ViA15 staat dat Rijkswaterstaat maatregelen neemt ter compensatie van de aantasting van de Gelderse natuur. In het Rijnstrangengebied liggen gronden die hiervoor geschikt zijn. Bijvoorbeeld bij de Aerdtse brug. Provincie Gelderland bezit hier 2 percelen en heeft eerder met Rijkswaterstaat afgesproken dat een deel van de natuurcompensatie ViA15 hier wordt uitgevoerd. Dat is nu gebeurd.

Goed nieuws voor rietvogels

Het gebied bij de Aerdtse brug is de afgelopen periode opnieuw ingericht en uitgebreid. De bovenste grondlaag is verwijderd: bestaande begroeiing maakt plaats voor kruidenrijk grasland en nieuwe struiken. Er zijn ook 2 poelen aangelegd. Verder is er een laagte afgegraven, waarin riet zich kan ontwikkelen. Dit alles is goed nieuws voor de vele rietvogels in het gebied, zoals de grote karekiet. Het gebied waar zij broeden is flink uitgebreid. In totaal bedraagt de natuurcompensatie ViA15 bij de Aerdtse brug 9,17 ha.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen