Project ViA15 zorgt voor verbeterde watergang

14-07-2020
1263 keer bekeken

De aanstaande verbreding van de snelweg A15 zorgt voor een aantal aanpassingen in het landschap. Zo moest er een alternatief komen voor de waterafvoer van overtollig regenwater vanuit Bemmel richting de Bemmelse Zeeg.

De afgelopen maanden heeft Waterschap Rivierenland de waterafvoer niet alleen verlegd, deze is ook nog eens een stuk fraaier én natuurvriendelijker geworden. Bij het verleggen van de watergang bij Park Lingezegen heeft Arcadis, die de werkzaamheden voor het waterschap uitvoert, volgens de nieuwste en meest duurzame technieken gewerkt. Jouke de Jong, projectleider: ‘We hebben de bodem van de watergang voorzien van klei met een hoogte van minimaal 50 cm. Hiermee voorkomen we dat door kweldruk onnodig grondwater wordt afgevoerd. Dit speelt vooral in de natte wintermaanden. Tegelijkertijd zorgt het kleipakket er in de droge zomer voor dat de watergang niet droogvalt. Het waterschap wil dan juist graag water in de sloot houden. We hebben de klei uit de nieuw gegraven watergang opgegraven, deels is deze geleverd vanuit depot. De klei die over is, zo’n 10.000 m3, wordt straks door Rijkswaterstaat gebruikt bij de werkzaamheden aan de snelweg A15.’

Positief effect op planten en dieren

De verlegging van de watergang heeft ook een positief effect op de planten en dieren van Park Lingezegen. ‘Dezex nieuwe watergang hebben we gemaakt voor Waterschap Rivierenland. Waterschappen hebben tegenwoordig nog veel meer aandacht voor flora en fauna dan vroeger. Deze watergang is echt onderdeel van het park geworden. Er mag zich straks bijvoorbeeld rietoevervegetatie ontwikkelen. Zo gaan ook vissen, amfibieën en reptielen zich hier thuis voelen. En dat is weer goed voor de biodiversiteit.’

Het oog wil ook wat

De verlegging van de watergang heeft bovendien iets moois opgeleverd voor de inwoners van Bemmel. De Jong: ‘Waar de watergang eerst langs de A15 lag, ligt deze nu dwars door het park heen. Dat is een prachtig gezicht, waar de omwonenden volop van genieten. Bijvoorbeeld tijdens hun ommetje met de hond of wanneer ze daar gaan picknicken. De reacties van de omwonenden over deze aanpassing zijn positief. Dit geeft extra voldoening aan iedereen die aan dit project heeft meegewerkt.’

Park Lingezegen is een bijzonder landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen, bestaande uit 5 verschillende deelgebieden. Meer informatie vindt u op de website Park Lingezegen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen