Project ViA15 bezig met voorbereidingen

30-01-2020
325 keer bekeken

Op dit moment wachten we op behandeling van de beroepen tegen het trac├ębesluit ViA15 door de Raad van State. Het is nog niet bekend wanneer deze plaatsvindt. In de tussentijd gaan de voorbereidende werkzaamheden voor het doortrekken van de snelweg A15 en de verbreding van de A15 en snelweg A12 door.

Omgevingsmanager Jacqueline te Lindert legt uit waarom dat zo is en geeft vast een doorkijkje naar 2020. ‘De openstelling van de doorgetrokken A15 en verbrede A12/A15 staat gepland voor eind 2024’, begint Te Lindert. ‘Dat betekent dat de realisatie in 2020 moet starten. We zijn in afwachting van de behandeling door de Raad van State, maar dat betekent niet dat er niks gebeurt. Vooruitlopend op de behandeling van de Raad, worden werkzaamheden die niet kunnen wachten, bijvoorbeeld vanwege het broedseizoen, uitgevoerd. Dat is nodig om de planning te halen en geen onnodige vertraging op te lopen. Weggebruikers in de regio staan steeds vaker en steeds langer in de file. De aanleg van de snelweg A15 en de verbreding van de A15/A12 gaan verlichting bieden. Door zaken nu al voor te bereiden, kan de aannemer na een groen licht van de Raad van State eind 2020 starten met de aanleg en verbreding.’

 

Verleggen kabels en leidingen bijna afgrond

‘De meest zichtbare werkzaamheden vonden de afgelopen anderhalf jaar plaats rond de snelweg A12 en bij Duiven’, vervolgt Te Lindert. ‘Hier hebben Liander, Vitens, Gasunie en Waterschap Rijn en IJssel gewerkt aan het verleggen van kabels en leidingen. Hun werk zit er nu bijna op. Er zijn de afgelopen periode ook aanpassingen gedaan aan de N810 en N839. De aankoop van woningen, opstallen en gronden bevindt zich in de afrondende fase. Rijkswaterstaat heeft inmiddels alle benodigde percelen met woningen en andere gebouwen in bezit. Voor een aantal (agrarische) gronden zijn we nog in onderhandeling met de eigenaren. Ondertussen hebben we wel de onteigeningsprocedure opgestart, maar ons doel is om er ook met deze eigenaren in goed overleg uit te komen.’

Drukke tijden voor ecologie

Voor de ecologen verbonden aan het project start een drukke periode. Zij zijn bijvoorbeeld nauw betrokken bij de sloop van de panden die Rijkswaterstaat heeft aangekocht. Te Lindert: ‘Bij het slopen houden we rekening met de beschermde dieren in het gebied. Er mag bijvoorbeeld niet gesloopt worden tijdens het broedseizoen als er vogels broeden in het gebied.’ In 2020 wordt ook nog op diverse plekken in de Liemers en Betuwe archeologisch onderzoek uitgevoerd. Doel is om historisch waardevolle vondsten veilig te stellen. Ook moet op sommige plekken nog onderzoek naar niet-gesprongen explosieven plaatsvinden.

Aannemer geselecteerd

Na een zorgvuldige voorbereiding en een intensief aanbestedingsproces is eind 2019 de aannemer geselecteerd die het project ViA15 gaat uitvoeren: GelreGroen, de aannemerscombinatie van DuraVermeer, Besix, Van Oord, Hochtief en John Laing. De aannemer zal eind 2020 starten met de bouw van het project en vanaf dit voorjaar boringen en sonderingen uitvoeren die nodig zijn voor het ontwerp.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen