Archeologisch onderzoek voor ViA15 in Liemers en Lingewaard

30-01-2020
464 keer bekeken

In 2020 wordt op een aantal plaatsen in de Liemers en Lingewaard archeologisch onderzoek gedaan. In het gebied tussen de snelweg A15 en de Betuweroute bij Bemmel kan dat helaas niet zonder het verwijderen van populieren.

Sinds de start van de archeologische vooronderzoeken in 2017 is er al heel wat bijzonders uit de grond gehaald. Van een compleet Romeins grafveld in Bemmel tot een nederzetting uit de Late IJzertijd in Didam. De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen: wat ligt er nog meer verborgen in het projectgebied ViA15? In 2020 zullen we het weten. Dan vinden de laatste archeologische onderzoeken in de Liemers en in de gemeente Lingewaard plaats.

Veiligstellen archeologische vondsten

Er wordt onder meer archeologisch onderzoek gedaan in het gebied tussen de snelweg A15 en Betuweroute bij Bemmel (ten noorden van de A15 tussen knooppunt Ressen en de aansluiting met de N839). In dit onderzoeksgebied van archeologen staan populieren op plekken waar archeologische vondsten worden verwacht. Om het archeologisch onderzoek te kunnen uitvoeren en ook onderzoek naar niet-gesprongen explosieven te kunnen doen, moeten we populieren verwijderen. We willen mogelijke archeologische vondsten veiligstellen voor de start van de aanleg.

Verwijderen bomen in fases

In 1e instantie verwijdert de aannemer alleen de populieren die staan in de noordelijke oksel van de aansluiting van de A15 op de N839. Uiteindelijk moeten alle populieren in het gebied verwijderd worden om het onderzoek naar archeologie en niet-gesprongen explosieven goed uit te kunnen voeren. Rijkswaterstaat gaat de overige bomen pas verwijderen in het najaar; we verwachten dat het tracébesluit dan onherroepelijk is.

Vertraging project ViA15 voorkomen

Archeologen hebben tijd nodig om de onderzoeken goed uit te kunnen voeren. Om vertraging in de uitvoering van project ViA15 te voorkomen, is het nodig zo snel mogelijk met de voorbereidingen te starten en de bomen weg te halen. Dit betekent dat de bomen nog vóór het komende broedseizoen worden verwijderd. Voor het weghalen van de bomen vindt er eerst een inspectie door een ecoloog plaats. Voor de bomen die verdwijnen, komen nieuwe bomen terug. Na de verbreding van de A15 worden nieuwe bomen tussen de nieuwe snelweg en de Betuweroute geplant.

Heeft u vragen of zorgen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur).

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen