Sloop van woningen en panden van start voor ViA15

30-01-2020
377 keer bekeken

In februari 2020 start Rijkswaterstaat met de sloop van woningen en panden die voor project ViA15 zijn aangekocht. We doen dat met de grootste zorgvuldigheid. Zo worden de panden vooraf gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest. Ook houden we rekening met de beschermde dieren in het gebied.

De sloop maakt deel uit van de voorbereidende werkzaamheden rond de aanleg van de A15 en de verbreding van de A15/A12. Marike Broos van Rijkswaterstaat beseft dat het slopen van panden emoties kan oproepen. Bij de voormalig eigenaren, maar ook bij de omgeving. ‘De meeste woningen en panden zijn al een tijdje in ons bezit. De meeste oorspronkelijke bewoners zijn al enige tijd geleden verhuisd. De panden werden tijdelijk bewoond door antikraakwachters. Toch kan slopen heftig zijn. Er komt een einde aan een tijdperk, het landschap verandert. We begrijpen heel goed dat dit moeilijk kan zijn voor oud-bewoners en mensen in de omgeving.’

Zorgvuldig slopen

Rijkswaterstaat gaat bij de sloop zorgvuldig te werk. Als eerste worden de panden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest. Aanwezige asbest wordt professioneel verwijderd. Ook wordt elk pand van tevoren geïnspecteerd door een ecoloog. Broos: ‘Ecologen brengen nauwgezet in kaart welke dieren leven in en rond het pand en hoe we de verstoring voor dieren zoveel mogelijk kunnen beperken. Daarna gaat de aannemer over tot sloop van de panden.’

Voorbereiding project ViA15

De openstelling van verbrede A12/A15 en de doorgetrokken snelweg A15 staat gepland voor eind 2024. Dit betekent dat de realisatie eind 2020 moet starten. Broos: ‘De Raad van State heeft de behandeling van de beroepen tegen het Tracébesluit ViA15 uitgesteld. Dit heeft gevolgen voor de planning. Vooruitlopend op de uitspraak van de Raad van State voeren we alvast werkzaamheden uit die alleen dit seizoen gedaan kunnen worden. We moeten bijvoorbeeld rekening houden met het broedseizoen. Door de voorbereidingen nu al uit te voeren, verstoren we geen dieren en is het projectgebied vast ‘vrij’ voor GelreGroen die straks snel aan de slag wil.’

Heeft u vragen of zorgen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur).

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen