Volop aandacht voor natuur tijdens bodemonderzoeken

15-04-2020
1362 keer bekeken

Voordat GelreGroen kon starten met de verschillende onderzoeken in het projectgebied, zorgt ecoloog Jasper Hooymans dat het werkterrein is geïnspecteerd op de aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Zijn bevindingen werkt hij uit in een ecologisch logboek.

Ecologisch werkprotocol

Om schade aan beschermde natuurwaarden te voorkomen wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld. Het werkprotocol schrijft de maatregelen voor die GelreGroen moet nemen om zo negatieve effecten op beschermde planten en dieren tijdens de werkzaamheden te voorkomen. ‘Zo breng ik onder andere in kaart waar broedende vogels aanwezig zijn’, vertelt Hooymans. ‘Ook op de dag dat we starten met de onderzoeken ben ik op locatie voor een laatste inspectieronde naar broedende vogels en andere beschermde planten en dieren. We zitten nu midden in het broedseizoen, dus de situatie in het veld kan per week anders zijn. Het kan zomaar gebeuren dat de uitvoerder zijn planning moet aanpassen na mijn laatste ronde omdat er een broedende vogel aanwezig is.  Ook kan het zijn dat er wel doorgewerkt mag worden maar dat de werkinstructies voorschrijven dat er minimaal 75 meter afstand gehouden moet worden van bijvoorbeeld een broedende buizerd. Het kan ook zijn dat de werkzaamheden moeten worden uitgesteld tot na het broedseizoen.’  

Zorg voor planten en dieren

Het project ViA15 is niet het eerste grote wegenproject waar Hooymans als ecoloog aan meewerkt. Maar hij is onder de indruk van de natuur in het projectgebied. ‘Dit project wordt gerealiseerd in een prachtige omgeving. Het is bekend gebied voor mij omdat ik hier in mijn vrije tijd ook al jaren komDe omgeving is rijk aan allerlei leuke soorten zoals bevers, kamsalamanders en iets verderop in de Rijnstrangen broeden roerdompen en grote karekieten. Maar het gebied blijft me verrassen. Tijdens een van mijn werkbezoeken trof ik bijvoorbeeld een dassenburcht aan. En tijdens een rondje door het veld zag ik weer de prachtige blauwborst en mijn eerste grasmus van het jaar. We hebben de natuur tijdens het project hoog in het vaandel staan. Het is dus volledig terecht dat GelreGroen vanaf de eerste werkzaamheden veel aandacht en zorg heeft voor de aanwezige dieren en planten in het gebied.’ 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen