Tekst en uitleg bij Meet & Greet GelreGroen

02-07-2020
1056 keer bekeken

Groessen – Zo’n dertig bewoners van Groessen maakten afgelopen zaterdag 27 juni gebruik van de Meet & Greet aan de Achtergaardsestraat 23. Aannemerscombinatie GelreGroen had de direct omwonenden van de toekomstige (half)verdiepte ligging van het project ViA15 persoonlijk uitgenodigd.

Minder hinder

De aanleiding voor de Meet & Greet is de 3-daagse damwandproef die van 29 juni tot en met 1 juli plaatsvindt. Omdat GelreGroen tijdens de bouw overlast van geluid en trillingen zo veel mogelijk wil voorkomen, test de aannemer met een damwandproef verschillende methoden voor het plaatsen van de wandplanken. Hierbij worden ook de geluidswaarde en trillingswaarde gemeten, zodat er in deze voorbereidingsfase nog aanpassingen in het ontwerp of de techniek doorgevoerd kunnen worden.

Natte bouwwijze

Vanaf Groessen tot aan knooppunt De Liemers ligt de nieuwe A15 verdiept in het landschap. Afgelopen zaterdag kon GelreGroen wel wat zorgen wegnemen bij de bewoners. De bouwwijze van de (half)verdiepte ligging gaat via de zogenoemde ‘natte bouwwijze’. Bij deze werkwijze is geen grondwateronttrekking nodig. Het risico op schade aan woningen, gebouwen, landbouw en natuur is daardoor minimaal. Ook zet GelreGroen straks tijdelijke mobiele geluidschermen in om de geluidoverlast nog verder te beperken.

Tracébesluit

Vorige week heeft de Raad van State de beroepen behandeld die zijn ingediend tegen de doortrekking van de A15 en verbreding van de A12 en A15. Vooruitlopend op de uitspraak gaat Rijkswaterstaat door met voorbereidende werkzaamheden, zoals onderzoek naar niet-gesprongen explosieven, archeologisch onderzoek en sloopwerkzaamheden. Aannemerscombinatie GelreGroen voert daarnaast voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken uit. Op deze manier kan na een positieve uitspraak van de Raad van State snel worden begonnen de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 en de A15. De verwachte openstellingsdatum van de nieuwe en verbrede wegen blijft vooralsnog de periode 2022-2024.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen