Kabels en leidingen verlegd

10-06-2020
433 keer bekeken

Om de doortrekking van de A15 en de verbreding van de snelwegen A12 en A15 mogelijk te maken, moet een aantal grote en zware transportkabels en -leidingen worden verlegd. Liander, Gasunie, Vitens en Waterschap Rijn IJssel hebben de afgelopen 2 jaar nauw samengewerkt om de klus te klaren.

In mei 2018 ging de eerste schop in de grond. Nu, ruim 2 jaar later, zijn alle grote ingrepen aan het kabels- en leidingennet afgerond. Dit betekent dat hoofdgasleidingen, drinkwaterleidingen, rioolpersleidingen en elektriciteitskabels die een belemmering vormden voor de aanleg van de snelweg A15 en de verbreding van de A12/A15 zijn verlegd. Een megaoperatie.

Op verschillende plekken aan het werk

De verschillende netbeheerders waren de afgelopen 2 jaar op allerlei plekken in het projectgebied aan het werk. Zo moest Liander zowel langs de snelweg A12 bij Duiven als bij de toekomstige aansluiting van de snelweg A15 op de A12 bij Zevenaar aan de slag met het verleggen van elektriciteitskabels. Bij de nieuwe aansluiting moest ook de drinkwaterleiding verplaatst worden. Ook een kilometerslange drinkwaterleiding ten oosten van Duiven is door drinkwaterbedrijf Vitens verlegd. Waterschap Rijn IJssel heeft hier ook leidingen verplaatst.

Zorgvuldige afstemming

Eind 2018/begin 2019, op het hoogtepunt van de werkzaamheden, leek het gebied langs de A12 bij Duiven wel een maanlandschap. In die tijd was ook Gasunie bezig met de aanleg van 3 nieuwe gasleidingen en het verwijderen van de oude leidingen. Juist omdat er zo veel tegelijkertijd gebeurde in het projectgebied, hebben de netbeheerders hun werkzaamheden zorgvuldig afgestemd. Ook is gekeken of bepaalde zaken gezamenlijk konden worden opgepakt, bijvoorbeeld rond vergunningen. De leidingbeheerders hebben ook samen de markt benaderd, zodat er niet allerlei verschillende aannemers aan het werk waren. Doel was om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Afronding werkzaamheden

Inmiddels zijn ook de allerlaatste werkzaamheden vrijwel afgerond. Waterschap Rijn en IJssel heeft eerder 2 persleidingen (transportleidingen voor rioolwater) verlegd. Na omkoppeling van de oude naar de nieuwe leidingen, kan de oude persleiding in de berm van de A12 verwijderd worden. Dit gebeurt tijdens de verbreding van de A12. Er zullen tijdens de doortrekking en verbreding van de A15 en A12 nog meer kabels en leidingen verlegd worden. Daarbij gaat het om kleinere distributiekabels en –leidingen. GelreGroen, de aannemer van project ViA15, zal dit veelal afstemmen met de eigen werkzaamheden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen