Werkzaamheden N839 Huissen – Bemmel afgerond

10-06-2020
575 keer bekeken

In aanloop naar de start van project ViA15 heeft provincie Gelderland gewerkt aan het onderliggend wegennet. Met 2 extra rijstroken tussen Huissen en Bemmel én een nieuwe aansluiting naar de nog aan te leggen snelweg A15 is de autoweg N839 voorbereid op de komst van extra verkeer.

2 extra rijstroken, 1 nieuwe aansluiting

Provincie Gelderland startte in het najaar van 2019 met de aanpassing van de N839. Als eerste was het deel aan de Bemmelse kant aan de beurt: de Van Elkweg. Afgelopen voorjaar vond de reconstructie van de Karstraat (richting Huissen) plaats.

Aan de Bemmelse zijde van de N839 maakte de provincie 2 rijbanen en zorgde voor aansluiting van bedrijventerrein Houtakker 2 op de provinciale weg. De Baalsestraat kreeg eveneens een verbinding met de N839 en de Van Elkweg werd voorzien van nieuw asfalt.

Aan de kant van Huissen legde de provincie begin dit jaar een dubbele rijbaan aan en een parallelweg. Op de kruising Baalsestraat (Linie) en Karstraat (Dikelsestraat) staan nu verkeerslichten en langs de westzijde van de N839 ligt een nieuw fietspad van 4 m breed (2 richtingen). Dit laatste met het oog op het grote aantal scholieren dat hiervan dagelijks gebruikmaakt.

Samenwerking provincie en GelreGroen

In het weekend van 16 en 17 mei 2020 vonden grootschalige werkzaamheden plaats bij de rotonde Nijverheidsstraat. De N839 werd daarvoor tijdelijk afgesloten. In dat weekend is er niet alleen gewerkt door de aannemer van de provincie, maar ook door GelreGroen, de aannemer die het project ViA15 uitvoert. GelreGroen heeft in het gebied verschillende voorbereidende onderzoeken zoals asfaltboringen uitgevoerd. Door met deze voorbereidingen ‘mee te liften’ op de werkzaamheden van de provincie, kon GelreGroen de hinder voor de omgeving beperken.

Geen abc’tje

Inmiddels is de reconstructie van de N839 vrijwel helemaal afgerond. Sjak Arts, afdelingsmanager Uitvoering en Werken bij de provincie Gelderland, toont zich tevreden. De werkzaamheden liepen volgens plan. ‘Er moest vooruitlopend op de ViA15 ontzettend veel gebeuren aan het onderliggend wegennet. Zo’n traject als dit is geen abc’tje. Denk aan inpassingsplannen, de aankoop van gronden, procedures die doorlopen moeten worden en onderzoeken waarvan de uitkomst niet vooraf vaststaat.’

Klaar voor de toekomst

‘De wens bestond al langer om iets te doen aan de grote verkeersdrukte en de toegenomen economische bedrijvigheid in de regio’, vervolgt Arts. ‘Die wens viel samen met de doortrekking van de snelweg A15. Het verkeer tussen Huissen en Bemmel stroomt nu beter door, de bereikbaarheid van bedrijventerrein Houtakker is verbeterd en er is een extra breed fietspad gerealiseerd dat straks aansluit op de fietstunnel onder de A15. Ik hoop dat weggebruikers tevreden zijn met het huidige resultaat.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen