Start voorbereidende onderzoeken

15-04-2020
353 keer bekeken

Aannemerscombinatie GelreGroen is in opdracht van Rijkswaterstaat vanaf maandag 20 april 2020 gestart met voorbereidende onderzoeken voor de doortrekking van de snelweg A15 en de verbreding van de snelwegen A12 en A15.

De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats in het hele projectgebied van ViA15: op de snelweg A12, de snelweg A15, op lokale wegen in Zevenaar en Didam en in het zogenaamde vrije veld. Weggebruikers zullen slechts beperkte hinder ondervinden van de onderzoeken.

Verschillende onderzoeken

GelreGroen gaat onder meer bodemonderzoeken, asfaltboringen en milieukundige onderzoeken uitvoeren. Ook worden proefsleuven gegraven en peilbuizen geplaatst.

Waardevolle informatie

De onderzoeken geven GelreGroen waardevolle informatie over ondergrondse kabels en leidingen, de bodemgesteldheid en de staat van de (snel)wegen. De aannemerscombinatie gebruikt deze informatie om het ontwerp van de weg tot in detail uit te werken. Een kabel of een leiding kan op een plek waar in het ontwerp de pijler van de brug is bedacht, bij de uitvoering vertraging geven of voor problemen zorgen als daar niet van tevoren rekening mee is gehouden.

Daarnaast wil GelreGroen voorkomen dat er tijdens de bouw invloeden van trillingen ontstaan op de bestaande Betuweroute, A12 en A15. Om een juiste inschatting van risico’s te kunnen maken, is het van groot belang om te weten wat de samenstelling van de ondergrond is.

Hinder A15

In de periode van maandag 18 mei tot en met woensdag 1 juli 2020 vinden nachtelijke werkzaamheden plaats op de snelweg A15 tussen knooppunten Ressen en Valburg. Dan wordt van maandag tot en met donderdag tussen 22.00 en 05.00 uur 1 rijstrook afgesloten. Tijdens dit onderzoek wordt het verkeer via 1 rijstrook met een snelheidsbeperking van 70 km/h langs de werkzaamheden geleid.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen