Onderliggend wegennet Zevenaar klaar voor ViA15

09-04-2020
403 keer bekeken

De verkeersintensiteit in Zevenaar zal door de doortrekking van de snelweg A15 en de verbreding van de A12/A15 toenemen. Daarom werd in 2019 de vernieuwde Arnhemseweg in gebruik genomen. Inmiddels is ook de weg Hengelder klaar voor de komst van de ViA15.

Project ViA15 vraagt om aanpassing van het onderliggend wegennet in Zevenaar. Hier komen immers 2 nieuwe aansluitingen: bij de Arnhemseweg (snelweg A15) en aansluiting Zevenaar-Oost op de snelweg A12. In 2019 heeft de gemeente gewerkt aan de verbreding van de Arnhemseweg. Daarbij was er veel aandacht voor een goede inpassing van de weg. Dat moest ook wel, want de Arnhemseweg ligt in de bebouwde kom. De weg kreeg een laanstructuur, vrijliggende fietspaden en veel groen. In het najaar van 2019 is de Arnhemseweg opgeleverd.


Weg Hengelder opnieuw ingericht

Inmiddels zijn ook de werkzaamheden aan die andere belangrijke ontsluitingsweg, de weg Hengelder, vrijwel afgerond. De aannemer is alleen nog bezig met de inrichting, zoals beplanting en bebording. Het verkeer rijdt al sinds half maart 2020 over de vernieuwde weg en eind april 2020 is ook het nieuwe vrijliggende fietspad opgeleverd. De opening van de fietstunnel duurt iets langer. Vanwege het coronavirus is de levering van sommige materialen vertraagd. De gemeente hoopt de tunnel snel open te kunnen stellen voor het fietsverkeer.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen