GelreGroen: Via15 doen we samen

09-04-2020
355 keer bekeken

Eind 2019 werd bekend dat GelreGroen project ViA15 gaat uitvoeren. Vanaf dat moment was het alle hens aan dek voor de aannemerscombinatie. Nu, 3 maanden later, start GelreGroen met de voorbereidende onderzoeken in het projectgebied. Een gesprek met operationeel directeur Hylke van Lieshout.

Bij GelreGroen werken inmiddels ongeveer 200 mensen. Mensen met een technische achtergrond, zoals constructeurs en tekenaars. Maar bijvoorbeeld ook ecologen, inkopers, juristen en projectbeheersers. ‘Al deze medewerkers zijn enorm gemotiveerd om de doortrekking van de snelweg A15 en de verbreding van de snelweg A12/A15 op een zorgvuldige manier te realiseren’, vertelt operationeel directeur Van Lieshout. ‘Zorgvuldig in de zin van een helder en overzichtelijk proces, maar vooral: met oog voor de mensen, dieren en planten in het gebied. Iedereen bij GelreGroen is zich ervan bewust dat we ingrijpen in een geweldig mooi landschap. We weten echter ook dat de ViA15 nodig is om de verkeersdruk in de regio te verlichten. Daarom zetten we alles op alles om de weg zo goed mogelijk in te passen in het landschap en mens en natuur zo veel mogelijk ruimte te geven.'

Goede relatie met de omgeving

Een goede relatie met de omgeving is voor GelreGroen heel belangrijk. ‘We willen de mensen in de omgeving betrekken bij het werk dat we doen en de mijlpalen die straks gerealiseerd worden. Voor ons is heel duidelijk dat we project ViA15 samen met de omgeving doen. Daarom hebben we bijvoorbeeld in maart 2020 al kennisgemaakt met de verschillende klankbordgroepen in het gebied. En we hebben presentaties gegeven aan de gemeenteraden van Zevenaar en Duiven. Dat was leuk en zinvol, omdat we zo een goed beeld krijgen van wat er leeft.’ Omdat het projectgebied zo groot is en de vraagstukken per deelgebied kunnen verschillen, stelt GelreGroen meerdere omgevingsmanagers aan. ‘Hierdoor kunnen mensen met vragen of zorgen straks terecht bij een vaste contactpersoon die goed weet wat er speelt, wat er nodig is en wat mogelijk is.’

Start onderzoeken verbreding van de snelweg A15/A12

Binnenkort start GelreGroen met verschillende onderzoeken, ter voorbereiding op de aanleg en verbreding van de snelweg A15/A12. Het gaat onder meer om grondonderzoek, metingen en inspecties. ‘We vinden het best lastig om aan het werk te gaan in het projectgebied zonder dat er een onherroepelijk tracébesluit ligt’, vertelt Van Lieshout. ‘Maar we hebben de informatie uit de onderzoeken nodig om een optimaal ontwerp te maken en planning en uitvoering nauwkeurig in te richten. We willen het project zo efficiënt mogelijk en met zo min mogelijk hinder realiseren. Ondanks de coronacrisis gaan we er vooralsnog van uit dat we de planning halen. Maar: veilig en verantwoord werken, zoals ook afgesproken tussen Rijkswaterstaat en Bouwend Nederland, staat voorop. Zolang dat lukt, gaan we verder met de voorbereidingen.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen