Voorbereidingen project gaan door

09-04-2020
384 keer bekeken

De coronacrisis raakt ook sectoren waarmee Rijkswaterstaat intensief samenwerkt. We vinden het belangrijk om onze opdrachtnemers zoveel mogelijk te ondersteunen. Daarom gaan onze projecten in principe door, mits de veiligheid en kwaliteit geborgd kunnen worden. Dit geldt ook voor project ViA15.

Veiligheid heeft topprioriteit, voor Rijkswaterstaat én voor onze DBFM-aannemer GelreGroen. Daarbij volgen we de adviezen van het RIVM en werkt iedereen thuis. Voor de medewerkers op kantoor en zeker voor hen in het veld creëren we een zo veilig mogelijke werkomgeving.

Stand van zaken

‘De afgelopen maanden zijn diverse voorbereidingen getroffen voor project ViA15, vertelt omgevingsmanager Jacqueline te Lindert van Rijkswaterstaat. ‘Denk aan het slopen van panden, het verwijderen van bomen en aanpassingen aan het onderliggend wegennet. Sommige werkzaamheden zijn nu klaar, andere lopen nog door. Daarnaast bereiden we ons voor op de behandeling van het tracébesluit ViA15 in mei 2020.’


Sloop panden in fases

Om de aanleg van de snelweg A15 en de verbreding van de A12/A15 mogelijk te maken, moeten diverse woningen en panden wijken. In februari 2020 is Rijkswaterstaat gestart met de sloop van een deel van de panden die zijn aangekocht. Het sloopproces loopt nog even door. Voor sommige panden geldt dat er eerst asbest verwijderd moet worden. Daarnaast heeft de ecoloog op een aantal plekken kerkuilen aangetroffen. Voor deze panden moet Rijkswaterstaat een ontheffing aanvragen en eventueel compenserende maatregelen treffen. Zij worden waarschijnlijk in september 2020 gesloopt. De laatste woningen en panden worden gesloopt door aannemer GelreGroen.


Voorbereidingen in Lingewaard en Liemers

In februari 2020 heeft Rijkswaterstaat ongeveer 200 populieren verwijderd in de noordelijke oksel van de aansluiting van de snelweg A15 op de N839 in Bemmel. Jacqueline te Lindert: ‘Dit moest vóór het broedseizoen gebeuren. Op een later moment wordt het onderzoek naar archeologie en niet-gesprongen explosieven uitgevoerd.’ In Bemmel werkt de provincie Gelderland aan aanpassing van de N839, die na de doortrekking van de A15 veel meer verkeer te verwerken krijgt. Aan de andere kant van het Pannerdensch Kanaal is de herinrichting van de weg Hengelder in Zevenaar vrijwel afgerond.

Behandeling tracébesluit gepland in mei 2020

De behandeling van de beroepen tegen het tracébesluit A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen – Oudbroeken heeft de Raad van State gepland op 18, 19 en 20 mei 2020. Vanwege de coronacrisis heeft de Raad van State besloten om gesloten te blijven tot 28 april 2020. Het is nog afwachten welk besluit de Raad van State zal nemen voor de periode na 28 april en of dat effect heeft op hun planning.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen