Aannemer project bekend: GelreGroen

30-01-2020
1160 keer bekeken

Vooruitlopend op de behandeling bij de Raad van State was Rijkswaterstaat begonnen met de aanbesteding van het project ViA15. Op deze manier kan na een positieve uitspraak snel worden begonnen met de bouw. Op 24 december 2019 heeft Rijkswaterstaat definitief gegund aan GelreGroen.

Aannemerscombinatie GelreGroen wordt verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en financieren van het doortrekken van de snelweg A15 en de verbreding van de A12 en A15. Na realisatie is GelreGroen ook 20 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud. GelreGroen bestaat uit Dura Vermeer, BESIX, HOCHTIEF, Van Oord en John Laing. Rijkswaterstaat selecteerde op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit. De plannen van de aannemers zijn beoordeeld op de criteria duurzaamheid, risicobeheersing en beperken van de verkeershinder.

Bijzondere naam

De naam GelreGroen is bewust gekozen. GelreGroen staat namelijk voor een duurzaam ontwerp en een realisatie met minimale hinder en met respect en zorgzaamheid voor planten, dieren en mensen in de omgeving. GelreGroen wil niet alleen nieuwe infrastructuur realiseren, maar gaat ook veel extra aandacht geven aan de groene omgeving waarin de mensen langs het project wonen.

Planning project

Als de Raad van State groen licht geeft, kan GelreGroen naar verwachting eind 2020 starten met de daadwerkelijke uitvoering. Tot die tijd is GelreGroen bezig met allerlei voorbereidingen, zoals het ontwerpproces, het onderzoeken van de bodem en het aanvragen van vergunningen. Vooruitlopend op de bouw gaat Rijkswaterstaat voorbereidende werkzaamheden uitvoeren, zodat de aannemer na een positieve uitspraak snel aan de slag kan met de daadwerkelijke bouw.
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen