ViA15

Ontwerptracébesluit heeft ter inzage gelegen

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 5 november 2015 het ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) getekend. Het besluit beschrijft het gekozen tracé (de weg) en de inpassing van de nieuwe weg in de omgeving. Ook de maatregelen op het gebied van natuur, landschap en geluid staan hierin. Tevens ondertekende zij die dag samen met de gedeputeerde van provincie Gelderland de aanvullende bestuursafspraken. Het ontwerptracébesluit en bijlagen 1 en 2 uit de aanvullende bestuursovereenkomst (d.d. 5 november) lagen van donderdag 12 november tot en met woensdag 23 december 2015 ter inzage. Tijdens deze periode kon iedereen zijn zienswijze geven.

Meer informatie over participatie vindt u hier.

Aanvullende maatregelen voor inpassing
Het Rijk en de provincie Gelderland hebben parallel aan het ontwerptracébesluit afspraken gemaakt over aansluitingen op het onderliggend wegennet en de inpassing bij Bemmel, Boerenhoek, Loo, Groessen en Helhoek. Deze bestuurlijke afspraken kunt u hier vinden.

Impressie van project ViA15
Kijk hier naar een impressie van het project ViA15.

 

Ondertekening ontwerptracebesluit

384 zienswijzen
384 zienswijzen zijn (mede) namens 673 personen en organisaties ingediend op het Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) én de Aanvullende Bestuursovereenkomst. Klik hier voor de samenvatting van Platform Participatie.

Bijna dagelijks staan automobilisten in de regio Arnhem - Nijmegen in de file. Met het doortrekken van de A15 willen Rijk en provincie Gelderland de bereikbaarheid van de regio en de betrouwbaarheid van het rijks- en het regionale hoofdwegennetwerk verbeteren.

Op deze site vindt u het laatste nieuws en (achtergrond)informatie over dit project en kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.