ViA15

Project Via15

In het project ViA15 maken Rijk en regio zich samen sterk voor een robuust wegennet in de regio Arnhem-Nijmegen. Zo’n sterk wegennet draagt niet alleen bij aan een betere bereikbaarheid, de regio wordt ook veiliger en leefbaarder.

Robuuste oplossing
Rijk en provincie Gelderland hebben gekozen voor een robuuste oplossing, waarbij de druk op het wegennet duurzaam wordt teruggedrongen.  Het project ViA15 bestaat uit de volgende maatregelen:

  • doortrekken van de A15 vanaf knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar 
  • verbreden van de A12 tussen Westervoort en Knooppunt Oud-Dijk
  • verbreden van de A15 tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ressen

Concrete opbrengsten
Een goede bereikbaarheid van het gebied rond Arnhem en Nijmegen komt het vestigingsklimaat ten goede en draagt bij aan een economisch vitale regio. Bovendien betekent de aanleg van het nieuwe traject op de A15 dat de ontbrekende schakel in de route tussen Rotterdam en Duitsland wordt opgevuld.

Inpassingsmaatregelen
Om de impact op de woon- en leefomgeving te beperken, worden maatregelen genomen. Zo wordt de weg ter hoogte van Groessen en door Helhoek verdiept aangelegd. Daarnaast herstellen we fietsverbindingen, nemen we geluidsmaatregelen en zorgen we voor de aanplant van bomen en planten. 

Impressie van project ViA15
Bekijk de 360 graden foto’s van verschillende locaties langs de nieuwe snelweg A15 en de A12 in de huidige en de toekomstige situatie.

 Visualisatie

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Op deze site vindt u het laatste nieuws en (achtergrond-) informatie over dit project en kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu