ViA15

2011 - Zienswijzen op Trajectnota/MER

Op de Trajectnota/MER 'Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem - Nijmegen' die in 2011 ter inzage lag, zijn 443 unieke zienswijzen binnengekomen. Lees hier de samenvatting van de zienswijzen.