ViA15

Resultaten

Rijk en provincie Gelderland gaan de A15 12 km doortrekken en aansluiten op de A12. Zo ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Deze uitbreiding van het wegennet en de verbreding van de A12 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Nijmegen/Arnhem, de Liemers en de Achterhoek. Dat komt de regionale economie en de werkgelegenheid ten goede.

Wat gaat er gebeuren?

 • De A15 wordt vanaf knooppunt Ressen als autosnelweg met 2x2 rijstroken doorgetrokken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar.
 • De huidige A15 wordt verbreed tussen de knooppunten Valburg en Ressen.
 • Het nieuwe tracé van de A15 wordt aangesloten op de N839 bij Bemmel/Huissen en de N810 tussen Duiven en Zevenaar.
 • Er wordt een brug over het Pannerdensch Kanaal gerealiseerd.
 • Bij Groessen en Helhoek komt de A15 verdiept te liggen.
 • De A12 krijgt tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk extra rijstroken.
 • De A15 sluit via een halfverdiepte ligging aan op de A12. 
 • Er ontstaat een nieuw knooppunt tussen Duiven en Zevenaar en knooppunt De Liemers.
 • De huidige, verouderde aansluiting 29 (Zevenaar/Griethse Poort) vervalt. 
 • Op de A12 komt – behalve het knooppunt met de A15 – een geheel nieuwe aansluiting voor Zevenaar bij de Hengelderweg.

Resultaten maatregelen A15 en A12

 • De bereikbaarheid van de regio Arnhem-Nijmegen wordt vergroot.
 • De Pleijroute wordt ontlast.
 • Er ontstaat een nieuwe doorgaande route tussen Rotterdam en het Europese achterland.
 • De doorstroming van het verkeer verbetert en er ontstaat een betrouwbaar netwerk.
 • Rijk en regio dragen bij aan een economisch vitale regio.
 • De leefbaarheid en hoogwaterveiligheid in het gebied neemt toe.

Impressie van project ViA15
Om de verschillen tussen de huidige en de toekomstige situatie op de A12 en A15 te laten zien, is er een website gemaakt met een 3D-model van het gebied. Bekijk de visualisatie van dat 3D-model hier.

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu