ViA15

3 en 5 oktober: informatieavonden over archeologisch vooronderzoek

Rijkswaterstaat start in oktober met het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven en het vooronderzoek naar archeologische vindplaatsen. Voor deze onderzoeken gaat bureau LievenseCSO tot volgend voorjaar veldonderzoek doen. Veel mensen zijn niet bekend met het waarom van archeologisch onderzoek en hoe dit te werk gaat. Daarom organiseert het projectbureau ViA15 op dinsdag 3 oktober in Groessen en op donderdag 5 oktober in Bemmel inloopavonden over het archeologisch vooronderzoek. Geïnteresseerden kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen en informatie krijgen over wijze van onderzoek, en waar en wanneer de onderzoeken gaan plaatsvinden. De bijeenkomst in Groessen vindt plaats in Zalencentrum Gieling. De bijeenkomst in Bemmel vindt plaats in het Overbetuwe College.

Onderzoek in fases
Voor het Trac├ębesluit ViA15 is een eerste verkennend onderzoek op gebied van archeologie en niet-gesprongen explosieven uitgevoerd. Dit onderzoek heeft geleid tot locaties waar de kans op het aantreffen van archeologische vondsten relatief groot is. Als vervolg hierop wordt nu in een tweede fase onderzocht of er ook daadwerkelijk archeologische vindplaatsen zijn en waar deze precies liggen. Dit vooronderzoek moet leiden tot locaties waar in een latere fase daadwerkelijk archeologische opgravingen gaan plaatsvinden.

Inloopbijeenkomsten

Datum:
Plaats:
Tijd:

Datum:
Plaats:
Tijd:

dinsdag 3 oktober 2017
Zalencentrum Gieling, Dorpstraat 29, Groessen
19.00 tot 21.00 uur

donderdag 5 oktober 2017
Overbetuwe College, Drieske 4, Bemmel
19.00 - 21.00 uur

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu