ViA15

Nieuws

 • 17 oktober 2017
  Natuurexperts van SLG geven de steenuil en kamsalamander nieuw thuis
  Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) werkt vanaf oktober aan beide kanten van het Pannerdensch Kanaal aan kleine natuurmaatregelen. Zo komen langs Den Oldenhoek nieuwe poelen voor de kamsalamander en in de omgeving van Boerenhoek en Groessen nieuwe nestplaatsen, voor onder andere de steenuil.
 • 17 oktober 2017
  Dit zijn de ontwerpeisen aan de ViA15
  We hebben in ons kleine landje veel wegen. Dat is goed voor onze bereikbaarheid en economie. Om ook de kwaliteit van de leefomgeving hoog te houden, is het van groot belang dat een nieuwe weg goed in het landschap past. Op initiatief van Rijkswaterstaat is daarom voorafgaand aan de aanbesteding van de ViA15 een Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) opgesteld.
 • 1 oktober 2017
  3 en 5 oktober: informatieavonden over archeologisch vooronderzoek
  Rijkswaterstaat start in oktober met het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven en het vooronderzoek naar archeologische vindplaatsen.
 • 14 juli 2017
  De voorbereidende werkzaamheden starten eind augustus
  Op verschillende locaties in het projectgebied beginnen we met voorbereidende werkzaamheden zodat straks vlot en veilig gestart kan worden met de realisatie van de ViA15. Wanneer starten deze voorbereidende werkzaamheden precies? En wat gaat er gebeuren?
 • 14 juli 2017
  Zo bereidt Rijkswaterstaat het DBFM-contract voor
  Miranda Maarssen is samen met haar team bezig om het contract te schrijven voor de ViA15. Het uiteindelijke doel is het hele project, van ontwerp tot onderhoud, als opdracht te verstrekken aan één opdrachtnemer.
 • 14 juli 2017
  Zo staat het er voor bij de ViA15
  In het gebied worden de eerste tekenen van voorbereidend werk zichtbaar. Hoe zit het met de beroepen die zijn ingediend?
 • 27 maart 2017
  Start informatieavonden tracebesluit
  Op maandag 27 maart vindt de eerste informatieavond plaats uit een reeks van vier bijeenkomsten. Projectbureau ViA15 organiseert deze bijeenkomsten aansluitend op het tot en met 28 april 2017 ter inzage liggende tracébesluit.
 • 15 maart 2017
  Tracébesluit ViA15 ter inzage
  Tijdens een bezoek aan de regio, op 8 maart 2017, maakte minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu bekend dat zij het tracébesluit voor de precieze ligging en inpassing van de A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) heeft vastgesteld.
 • 10 maart 2017
  Verlegging van kabels en leidingen als voorbereiding op start project ViA15
  Naar verwachting gaat in 2019 de eerste schop de grond in voor de doortrekking van de A15 en de verbreding van de bestaande A12 en A15. Meerdere gas-, (drink)waterleidingen, elektriciteitskabels en rioolpersleidingen zijn dan al verplaatst. Het verleggen van deze kabels en leidingen kost tijd, vergt afstemming en gebeurt zoveel mogelijk opeenvolgend. Vandaar dat beheerders zoals Gasunie, Vitens, Liander en Waterschap Rijn en IJssel binnenkort starten met deze werkzaamheden.
 • 8 maart 2017
  Nieuw stuk A15 bij Arnhem-Nijmegen gaat Rotterdam met Duitsland verbinden
  Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag in Duiven bekend gemaakt dat zij het tracébesluit voor de precieze ligging en inpassing van deze nieuwe weg heeft getekend. Zij maakte daar ook bekend dat het toekomstige knooppunt van de A12/A15 de naam knooppunt De Liemers gaat krijgen. De Liemers is de naam van de streek waar de nieuwe weg doorheen loopt.
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / … 6  Volgende

ViA15 is een samenwerkingsverband van:

Rijksoverheid

Provincie Gelderland

Medegefinancierd door de Europese Unie (1)

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu